Rana ridibunda riodeoroi Salvador and Peris, 1975 "1974" | Herpetología

Holotipo de Rana ridibunda riodeoroi Salvador and Peris, 1975 "1974". Actualmente Pelophylax saharicus riodeoroi Salvador and Peris, 1975 "1974".

h

Piezas destacadas